Foto Roztocze
We wnętrzu pałacu Łosiów w Narolu
We wnętrzu pałacu Łosiów w Narolu
Wspomnienie cukrowni "Klemensów" - zniszczoną przez "niewidzialną rękę rynku"
Linia wysokiego napięcia w okolicach wsi Zawada i Płoskie
Linia wysokiego napięcia w okolicach wsi Zawada i Płoskie
Wieże GSM nad Krasnobrodem
Wieża w Tarnawatce
Florianka - Izba Leśna
Stodoła dawnego PGR-u na południe od Łówczy
Florianka - Izba Leśna
Obora PGR w Hucie Kryształowej
Gorzelnia w Hucie Kryształowej
Wieża widokowa w Hoszni Ordynackiej
Zagroda Guciów - dach stodoły
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Pałac Łosiów w Narolu
Opuszczone domostwo w miejscowości Dębiny na Roztoczu Wschodnim
Widok z pałacu Łosiów w Narolu
Pałac Łosiów w Narolu
Stary spichlerz pod Kraśniczynem
Zagroda Guciów
Brody Małe
Detal budynku gospodarczego we wsi Łówcza
Tradycyjna stodoła w Skaraszowie
Jedyna chyba poza skansenami tak ładnie zachowana tradycyjna, roztoczańska chałupa - Bliżów
Stodoła w Chmielach - klasyka Roztocza Wschodniego
Synagoga w Szczebrzeszynie
Synagoga w Józefowie
Fragment synagogi w Wielkich Oczach (przed renowacją)
Florianka
Florianka
We wnętrzu stodoły PGR na południe od Łówczy
Kosobudy
Klasyczne drewniane słupy telegraficzne między Horyńcem a Basznią - dziś już rzecz unikatowa
Tu powstaje miód gryczany - przy drodze z Krasnobrodu do Tomaszowa Lubelskiego
Tradycyjne domostwo w Nowym Bruśnie
Tradycyjny słup drewniany na północ od Łówczy
Izba leśna we Floriance  (wielkość oryginalnego pliku - 45 mln.pix).
Droga przy murze pałacu Łosiów w Narolu
Ambona myśliwska na skraju RPN - Kosobudy
Na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego - Kosobudy
Wiosna widziana z ambony myśliwskiej - widok na lasy RPN z pól okolic Niedzielisk
Ambona myśliwska na skraju RPN - Kosobudy
Ambona myśliwska, a za nią księżyc w pełni - Wysoka Góra koło Górecka Starego