Foto Roztocze
Szanowanko!

Celem istninia niniejszej witryny jest pokazanie najciekawszych zakątków i obiektów leżących na Roztoczu oraz w najbliższych okolicach. FotoRoztocze.com jest więc właściwie stroną fotograficzno-krajoznawczą. Ogromna większość zdjęć tu umieszczonych to fotografie analogowe, pochodzące z mojego archiwum oraz zbiorów mego brata Marka Piotrowskiego (po prawej na zdjęciu). Ja zajmuję się aktualizacją (wybór zdjęć, przygotowanie, podpisy). Marek zbudował witrynę i czuwa nad jej prawidłowym funkcjonowaniem oraz okresową modernizacją.

Eksplorację Roztocza zaczęliśmy na początku lat 90. Najstarsze zdjęcia umieszczone na tej stronie pochodzą z połowy i końca lat 90. Obecnie fotografujemy wyłącznie analogowo, niewielka ilość zdjęć cyfrowych jest jedynie w kilku pod-galeriach. Wiele fotografii powstało podczas eskapad z naszymi kamratami roztoczańskiej włóczęgi, z których wymienić należy: Piotra (Kmicioraka), Mariusza (Sikora), Waldemara (Kalimarę), Bartka Dybowskiego i Tomka Michalskiego oraz innych (patrz Plenery fotograficzne).

Nie szukajcie nas na żadnych portalach społecznościowych. Konta tej strony nie znajdziecie z kilku powodów - po pierwsze nie ma chętnych do administrowania takowego (dodatkowa praca przed monitorem, którą ograniczamy do minimum). Po drugie nie widzimy sensu takiej aktywności, nie wspominając o genialnych regulaminach jakie tam obowiązują w kwestii praw autorskich oraz lewacka poprawność polityczna. A po trzecie, to nigdy nie mieliśmy nadmiernego "parcia na lans", a z upływem lat wydaje nam się to jeszcze większą marnością.

Aktualności:
Obecnie wstawiam nowe fotografie raz na tydzień (w każdą sobotę), z filmów naświetlonych między jesienią 2019, a wiosną 2020. Zobaczysz je w zakładce Nowe Fotografie

Pozdrawiam roztocznie
Tomasz Piotrowski