Foto Roztocze
Izba leśna we Floriance
Widok z dna starej studni na Roztoczu Wschodnim / Południowym, w nieistniejącej wsi Szałasy. Głębokość studni to około 11m
Omszała stodoła we wsi Szur
Rynek i ratusz w Narolu zdaje się w najciekawszej scenerii w roku
Jedyna chyba poza skansenami tak ładnie zachowana tradycyjna, roztoczańska chałupa - Bliżów
Zagroda Guciów
Wieża ciśnień na stacji w Bełżcu
Wnętrze wieży ciśnień na stacji Józefów Roztoczański
Stara wieża ciśnień - stacja Józefów Roztoczański
Jedne z ostatnich, krytych strzechą zabudowania na Roztoczu (poza skansenami) - Wólka Horyniecka.
Komin starej cegielni pod Zamościem (nie istnieje już)
Zabytkowe drzwi do gorzelni w Hucie Kryształowej z początku XX w.
Izba leśna we Floriance
Wieża widokowa między Grabowicą a Suścem
Opuszczone domostwo na Roztoczu
Gajówka Markowiczyzna
Aleja wiodąca do pałacu w Łabuńkach
Browar Zwierzyniec
Drzwi starej, opuszczonej chałupy na Działach Grabowieckich
Wiata Lasów Państwowych w Siedliskach (przy dębach)
Widok przez drzwi pałacu Łosiów z 1770r.
Baszta widokowa w kamieniołomie "Babia Dolina" pod Józefowem
Baszta widokowa w Krasnobrodzie
Kwitnąca łąka przed pałacem Łosiów w Narolu
Komin cegielni pod Niewirkowem , z którego strzelał niemiecki snajper podczas II WŚ
Komin cegielni pod Niewirkowem , z którego strzelał niemiecki snajper podczas II WŚ
Wnętrze gorzelni w Hucie Kryształowej
Stajnie w Rudzie Różanieckiej
Cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim
Pałac Łosiów w Narolu
Wewnątrz baszty widokowej w Krasnobrodzie
Widok na Krasnobród z balkonu baszty
Studnia
Ściana starej chałupy
Jedne z ostatnich zabudowań wiejskich krytych strzechą - Wólka Horyniecka
Wieś Wojda
Komin cegielni pod Niewirkowem , z którego strzelał niemiecki snajper podczas II WŚ
Detale architektoniczne Zespołu Pałacowego w Narolu
Drzwi starej chałupy - Wólka Horyniecka
Opuszczone domostwo w Górecku
Łączka za stodołą
Ośrodek edukacyjno muzealny RPN w Zwierzyńcu
Mur pałacu Łosiów w Narolu w najlepszym z możliwych anturażu
Teatr dworski w Horyńcu
Pałac Łosiów od strony północnej
Ściana starej stodoły
Piękno polega na prostocie - Kondraty koło Hoszni Ordynackiej
Tradycyjne budownictwo jest najpiękniejsze - Kondraty koło Hoszni Ordynackiej