Foto Roztocze
Nowa kapliczka pod Górą Łysiec
Kapliczka pod Górą Łysiec
Kapliczka przy drodze 17 w miejscowości Łabunie Reforma
Zwieńczenie starej kapliczki koło Polanki Horynieckiej
Dach kaplicy św. Rocha - Krasnobród
Kapliczka na dębie Florian - Florianka
Kaplica św. Rocha koło Krasnobrodu
Kapliczka w okolicy Gorajca na Płaskowyżu Tarnogrodzkim
Źródlisko pod kapliczką "Na wodzie" w Krasnobrodzie (Podklasztorze)
Szczyt kaplicy we wsi Wywłoczka
Kaplica we wsi Wywłoczka
Kaplica na wodzie w Podklasztorze, w przeddzień odpustu
Kapliczka na górze koło Woli Wielkiej w otoczeniu kwitnących akacji
Figura św. Jana Nepomucena w Krasnobrodzie
Św. Jan Nepomucen w kapliczce w Wielączy - przy drodze szutrowej
Kapliczka w okolicy Kawęczyna
Kaplica św. Rocha koło Krasnobrodu - jedno z flagowych miejsc na Roztoczu. Tutaj czujemy się jak w górach. (Max. wielkość obrazu - 179 mln.pix).
Nowa kapliczka pod Górą Łysiec
Kapliczka w Kawęczynku
Źródlisko pod kapliczką "Na wodzie" w Krasnobrodzie (Podklasztorze). (Max. wielkość obrazu - 54 mln.pix).
Kapliczka Matki Bożej Krasnobrodzkiej przy leśnej drodze między Krasnobrodem a Hutkami
Kapliczka kłodowa na Roztoczu Zachodnim - Gródki
Kapliczka kolumnowa z latarnią z XVII wieku, stojąca na końcu wsi Lipsko, od strony Białowoli. Oryginalne figurki zostały ze 20 lat temu skradzione przez nieznane "hieny"
Kiedyś na wierzchowinie przy wsi Gródki można było ujrzeć taki widok
Zabytkowa kaplica w Łukawicy z roku 1890
Ruiny kaplicy na południe od zespołu cerkiewnego w Dziewięcierzu Moczarach. Zbudowana nad źródłem w połowie XIX wieku. Najpierw pod wezwaniem Piotra i Pawła, a później Cyryla i Metodego
Ruiny kaplicy na południe od zespołu cerkiewnego w Dziewięcierzu Moczarach. Zbudowana nad źródłem w połowie XIX wieku. Najpierw pod wezwaniem Piotra i Pawła, a później Cyryla i Metodego
Ruiny kaplicy na południe od zespołu cerkiewnego w Dziewięcierzu Moczarach. Zbudowana nad źródłem w połowie XIX wieku. Najpierw pod wezwaniem Piotra i Pawła, a później Cyryla i Metodego