Foto Roztocze
Kapliczka w miejscowości Zaporze koło Radecznicy
Nowa kapliczka pod Górą Łysiec
Kapliczka we wsi Szur koło Krasnobrodu, autorstwa stolarza Edwarda Tyrki
Ruiny kaplicy na południe od zespołu cerkiewnego w Dziewięcierzu Moczarach. Zbudowana nad źródłem w połowie XIX wieku. Najpierw pod wezwaniem Piotra i Pawła, a później Cyryla i Metodego
Kapliczka pośród kamieniołomów Huty Różanieckiej - wzniósł ją Władysław Stachurski
Kapliczka na wzniesieniu nad Wolą Wielką - Roztocze Wschodnie/Południowe
Malowniczo położona kapliczka w Hoszni Ordynackiej
Kapliczka w miejscowości Majdan Skierbieszowski
Ciekawa kapliczka słupowa w Szczebrzeszynie z datą 1655. Odnowiona w 1880r.
Kaplica św. Rocha koło Krasnobrodu
Kapliczka św. Jana na Górze św. Jana koło Krzewicy. Jest to pozostałość po kurhanie z epoki neolitu bądź wczesnego brązu
Kapliczka św. Antoniego w Mokrem pod Zamościem
Kaplica św. Rocha koło Krasnobrodu
Kaplica św. Rocha koło Kransobrodu
Kaplica św. Romana, koło Feliksówki
Okolice Tereszpola
Kaplica leśna nad źródłem Słotwiny w Niwkach Horynieckich, sanktuarium Matki Bożej
Kaplica w Kawęczynku
Kapliczka na miejscu przedwojennej gajówki "Kalwaria"
Kapliczka św. Antoniego w Radecznicy
Kapliczka w Kosobudach
Kaplica  pw. św. Mikołaja w Siedliskach
Gustowna kapliczka na Roztoczu Zachodnim
Kaplica na wodzie w Podklasztorze - Krasnobród
Dąb Florian we Floriance
Kaplica dworska w Narolu
Kaplica św. Rocha koło Kransobrodu
Kapliczka na wzniesieniu nad Wolą Wielką - Roztocze Wschodnie/Południowe
Kaplica leśna pw. Matki Bożej, koło Nowin Horynieckich
Kapliczka w Nowinach Horynieckich
Kapliczka na Roztoczu Zachodnim - na północ od Szperówki
Kaplica św. Romana, koło Feliksówki
Kapliczka kłodowa na Roztoczu Zachodnim - Gródki
Kapliczka pośród kamieniołomów Huty Różanieckiej - wzniósł ją Władysław Stachurski
Kapliczka w Kawęczynku
Kapliczka 5 sosen koło Wólki Żmijowskiej, stan sprzed pożaru w listopadzie 2006 roku
Kaplica św. Rocha pod Krasnobrodem
Kaplica św. Rocha koło Kransobrodu
Kapliczka na miejscu przedwojennej gajówki "Kalwaria"
Kaplica w Grabniku Dolnym
Kapliczka 5 sosen w Wólce Żmijowskiej - najmniejszej miejscowości w gminie Wielkie Oczy
Kapliczka 5 sosen w Wólce Żmijowskiej - niestety po pożarze sosny uschły
Kapliczka w Grabniku Górnym na Roztoczu Środkowym
Kaplica św. Romana, koło Feliksówki
Kapliczka św. Romana koło Feliksówki
Kapliczka w Kosobudach
Kaplica św. Romana, koło Feliksówki
Zjawienie (Miasteczko) - kaplica św. Romana koło Lipska Polesie