Foto Roztocze
Wrzosowiska w Puszczy Solskiej
Ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria Medik.)
Obuwik pospolity w rezerwacie "Kąty"
Konwalie przy drodze z Kątów do gajówki Markowiczyzna
Zawilce w Lesie Cetnar
Żywiec gruczołowaty w Lesie Cetnar
Obuwiki w rezerwacie Kąty
Sosna opanowana przez winobluszcz - lasy w okolicy Soch
Rezerwat Kąty
Roztoczańskie bzy
Miesiącznica roczna
W rezerwacie Międzyrzeki - Roztoczański Park Narodowy
Bagmo zwyczajne w Puszczy Solskiej
Dzika róża na miedzy - Roztocze Zachodnie
Zalodzone trzciny - zalew zamojski