Foto Roztocze
Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora Mill.)
Łany dzwonka rozpierzchłego
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.)
Mak w łubinie
Winobluszcz, dzikie wino (Parthenocissus Planch.)
Maki w zbożu
Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia)
Owoce jemioły na zwalonym drzewie- okolice Feliksówki
Bazie wierzby w okolicy Szperówki
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Oblodzone trawy na Roztoczu Zachodnim
Roztoczańska miedza na początku lata - okolice wsi Łuszczacz
Żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa)
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
Kokorycz pusta
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)
Storczyk kukawka (Orchis militaris)
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)
Rosiczki pod wodą
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)
Żywiec gruczołowaty
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.)
Żonkile pod starym, przydrożnym krzyżem - okolice wsi Bukowina koło Hubali, koło Zamościa
Dzwonek rozpierzchły
Komonica zwyczajna
Maruna bezwonna (Matricaria indora)
Budzący się do życia paprotnik
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.)
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
Roztoczańska mirabelka
Miłek wiosenny (Adonis vernalis)
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
Rosiczki w rezerwacie Międzyrzeki
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Storczyk kukawka (Orchis militaris)
W rezerwacie Obary
Zawilec gajowy (Anemone nemorosa)
Oblodzona miedza
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)