Foto Roztocze
Okolice Antoniówki
Świt nad jesiennymi polami Obroczy
Pola Obroczy
W blasku zachodzącego słońca - pola Kosobud
Roztocze Zachodnie
Jesień na Roztoczu Zachodnim - okolice wsi Chłopków
Okolice Szperówki
Okolice Szperówki
Między Wojdą a Bliżowem
Stoki Góry Łysiec w dalszej części masywu
Roztocze Szczebrzeszyńskie - wnętrze regionu
Okolice Szewni Górnej
Dzika trześnia na dzikiej łączce w RPN - okolice Kosobud
Roztocze Środkowe podczas Złotej Polskiej Jesieni - okolice Bliżowa
Na Działach Grabowieckich
Na stokach Bukowej Góry od strony Soch
Na polach wsi Sochy
Roztocze Szczebrzeszyńskie w okolicy Szperówki
Szadź o poranku - okolice Bondyrza
Na skraju wsi Mokre
Listopadowa burza - pola wsi Mokre
Między Tereszpolem a lasami RPN
Jesienny widok z asfaltu we wsi Pawliszcze na Roztoczu Wschodnim
Dąb w Siedliskach
Działy Grabowieckie - okolice wsi Huszczka Duża
Nieistniejące już drzewa przed Szewnią Górną
Nieistniejące już drzewa przed Szewnią Górną
Na zboczu Bukowej Góry o mglistym poranku - pola wsi Sochy
Jesień na "słonecznej stronie" Bukowej Góry
Okolice Antoniówki
Okolice Antoniówki
Okolice wsi Udrycze Wola
Okolice wsi Senderki
Okolice wsi Udrycze Wola
Jesień na Działach Grabowieckich - okolice Skierbieszowa
Okolice Antoniówki
Jesień na polach wsi Sochy
Na stoku Bukowej Góry od strony wsi Sochy
Stara jabłoń we Wojdzie jesienią
Okolice Szperówki
Jesień na Roztoczu Szczebrzeszyńskim - wnętrze regionu
Roztocze Szczebrzeszyńskie - wnętrze regionu
Roztocze Środkowe - okolice Adamowa
Roztocze Środkowe - okolice Bliżowa
Na zboczu Słonecznej Doliny koło Guciowa
Dolina Wolicy na Działach Grabowieckich
Jesienny zagajnik na Działach Grabowieckich