Foto Roztocze
Czermno - prawdopodobnie stolica Grodów Czerwieńskich
Czermno - skraj grodziska
Wykopaliska archeologiczne w grodzie Czermno
Czermno - widok z wałów  na wnętrze grodu
Przekrój przez wał grodziska Czermno
Czermno - wykopaliska UMCS
Grodzisko w Sąsiadce
Fragment wałów grodziska w Sąsiadce
Fragment wałów grodziska w Sąsiadce
Cmentarzysko kurhanowe w Mokrem koło Zamościa
Cmentarzysko kurhanowe między Mokrem a Hubalami
Wrzosy na kurhanach w rezerwacie Hubale
Cmentarzysko kurhanowe między wsiami Mokre a Hubale - ciekawie kurhany prezentują się kiedy kwitną na nich wrzosy