Foto Roztocze
Wjazd do Szczebrzeszyna od strony Szperówki
Bitwa pod Zaborecznem
Rezerwat "Czartowe Pole" koło Hamerni
Kasztanowiec Biały w rezerwacie "Czartowe Pole"
Stara tablica na skraju Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (Widoczne przestrzeliny)
Klasyczna, klimatyczna tablica przed wejściem do lasu komunalnego pod Zamościem. Tereny te są obecnie wtórnie zdziczałe i stąd atrakcyjne. Zimą 2019 widziałem tam łosia, czyli w odległości ok. 2 km w linii prostej od zamojskiego ratusza. Miejmy nadzieję, że obecnie trwająca przebudowa zalewu i otoczenia nie zniszczy tego klimatu. Chociaż los tej tablicy z pewnością jest przesądzony