Foto Roztocze
Opuszczona chałupka w rejonie Kasjerówki
Otoczenie cerkwi w Starym Dzikowie
Roztocze Środkowe z lotu ptaka
Ruiny papierni koło Hamerni
Cerkiew w Nowym Bruśnie
Wnętrze cerkwi w Cewkowie
Pokazy lotnicze na lotnisku Mokre - ale sprzed wielu lat - zdjęcie archiwalne. Naświetlone na filmie Agfa APX 100.
Przydrożny krzyż na Ziemi Lubaczowskiej
Arsenał w Zamościu
Cerkiew w Lublińcu
Malownicze ruiny w Łukawicy
Dzwonnica cerkwi w Lublińcu
Fragment cerkwi w Płazowie
Cerkiew w Cewkowie
Roztoczańska chałupa
Cerkiew w Cewkowie
Okno starej chałupy
Stara chałupa w Wólce Horynieckiej
Rudera roztoczańska
Cerkiew w Ułazowie
Okno cerkwi w Płazowie
Stara chałupa
Cerkiew św. Mikołaja w Mycowie
Detal chałupy
Stara stodoła
Fragment muru cerkwi w Radrużu
Zespół cerkiewny w Radrużu
Cerkiew w Korczminie
Krowa na "dalekim wschodzie"
Fragment dzwonnicy w Woli Wielkiej
Rozsypująca się stodoła kryta strzechą
Stary krzyż oparty o ścianę cerkwi w Woli Wielkiej
Słynne drzewo w rejonie Feliksówki. Obecnie nie istnieje już od dawna
Fragment kaplicy cmentarnej Hulimków w Mycowie
Cerkiew w Korczminie
Brama do cerkwi w Mycowie
Cerkiew w Radrużu
Fragment dzwonnicy cerkwi w Budyninie
Kowal w kuźni - zdjęcie z roku 2016 (Roztocze Zachodnie)
We wnętrzu "stacji paliw" w jednym z PGR–ów na "dalekim wschodzie"
Taki temat najlepiej wychodzi na klasycznej analogowej fotografii czarno-białej.
Fragment cerkwi w Korczminie
Wieża ciśnień na leśnej stacji Józefów Roztoczański. Miejsce, gdzie mimo upływu lat wciąż trwa ten dawny klimat  sielskiego zaścianka.
Cerkiew w Woli Wielkiej
Kopuła cerkwi w Woli Wielkiej
Stara chałupa
Figura św. Floriana w Narolu, z roku 1800
Prastary pień - Dahany