Foto Roztocze
LHS - jak widać po tym leju w wagonie - ładunek ucieka przez dziurę w podłodze wagonu
Linia kolejowa koło Baszni
Humor kolejowy ;) Okolice Baszni Górnej