Foto Roztocze
Cmentarz wojenny w Łosińcu
Pomnik ku pamięci 62 mieszkańców wsi Rudka, zamordowanych przez UPA
Niedokończona rekonstrukcja bunkra AK w okolicach Kawęczyna. Realizator niestety zmarł nie dokończywszy dzieła
"Tu od maja 1943 do lipca 1944 był obóz AK odz. Podkowy" - Góra Dąbrowa
Cmentarz wojenny w Antoniówce
Mogiła w lasach koło Obroczy
Pomnik w miejscu pochówku ofiar bombardowania przez Niemców w II Wojnie światowej stacji i pociągu w Werchracie