Foto Roztocze
Wnętrze zabytkowego wiatraka na Roztoczu Zachodnim - Gródki. Młyn niestety został przeniesiony
Młyn pod Radecznicą
Zabytkowy wiatrak nna wierzchowinie nad wsią Gródki - od dawna już go tam nie ma niestety
Widok z wnętrza zabytkowego wiatraka na Roztoczu Gorajskim - wieś Gródki. Niestety od dawna go tam już nie ma
Młyn w Szczebrzeszynie
Młyn wodny w Rudzie Żurawieckiej
Młyn wodny w Suścu
Młyn w Majdanie Kasztelańskim
Młyn wodny w Suścu
Ruiny młyna w Polance Horynieckiej
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
Młyn wodny w Suścu
Młyn pod Latyczynem
Młyn wodny w Rudzie Żurawieckiej
Zabytkowy wiatrak na Roztoczu Zachodnim - Gródki. Obiekt niestety został stamtąd zabrany
Pozostalości po młynie w Polance Horynieckiej (stan przed "ucywilizowaniem" terenu)
Staw młyński w Suścu
Wnętrze zabytkowego wiatraka - Roztocze Zachodnie
Mlyn pod Latyczynem
Wnętrze zabytkowego wiatraka na Roztoczu Gorajskim - Gródki. Obiektu już tam niestety nie ma
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Młyn wodny z 1936 w Kaczórkach
Ruiny młyna wodnego w Polance Horynieckiej
Młyn wodny w Suścu
Ruiny młyna pod Polanką Horyniecką
Młyn w Rudzie Różanieckiej prawdopodobnie z roku 1926
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny między Bondyrzem a Guciowem
Młyn w Klątwach pod Tyszowcami
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
Tama młyna w Rudzie Różanieckiej
Młyn w Bondyrzu
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Staw młyński w Lubyczy Królewskiej
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
Resztki zapory stawu młyńskiego, koło Polanki Horynieckiej
Próg za dawnym stawem dziś nieistniejącego młyna w Polance Horynieckiej
Drzwi młyna w Ciotuszy