Foto Roztocze
Wnętrze zabytkowego wiatraka na Roztoczu Zachodnim - Gródki. Młyn niestety został przeniesiony
Młyn pod Radecznicą
Zabytkowy wiatrak nna wierzchowinie nad wsią Gródki - od dawna już go tam nie ma niestety
Widok z wnętrza zabytkowego wiatraka na Roztoczu Gorajskim - wieś Gródki. Niestety od dawna go tam już nie ma
Zabytkowy wiatrak na wierzchowinie nad wsią Gródki. Były tam wówczas dwa w niedalekiej od siebie odległości. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia obu. Jeden z nich obecnie stoi w Klemensowie (Restauracja Klemens). Co się stało z drugim wiatrakiem, tego nie wiemy
Wnętrze zabytkowego wiatraka - Roztocze Zachodnie
Młyn w Szczebrzeszynie wybudował z początkiem XX Ordynat hrabia Maurycy Zamoyski. Jest to obiekt dziś zabytkowy, a elewacja jego jest oryginalna. Przemiał zboża był w tym młynie rekordowy i dorównywał najlepszym młynom w Polsce. Do czasów elektryfikacji młyn produkował nocami prąd na potrzeby Szczebrzeszyna i własne
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Zabytkowy murowany młyn wodny na rzece Sołokiji w Rudzie Żurawieckiej. Niegdyś w Rudzie Żurawieckiej były 3 myny - zachował się tylko ten. Wewnątrz znajdują się wciąż maszy do przemiału mąki czeskiej i węgierskiej
Młyn w Majdanie Kasztelańskim z XIX wieku
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Ruiny młyna w Polance Horynieckiej w czasach kiedy było to miejsce dzikie
Młyn w Rudzie Różanieckiej prawdopodobnie z roku 1926 na potoku Różaniec. W górnym lbiegu potoku Różaniec było wiecej młynów (nieistniejące wsie Żuki i Grochy). Wszsytkie zostały wybudowane w XIX wieku przez rodzinę Brunickich - właścicieli tych ziem
Młyn wodny z 1936 w Bondyrzu powstał w okresie międzywojennym
Młyn w Klątwach pod Tyszowcami
Młyn w Babicach, na południe od Łukowej
Młyn pod Latyczynem
Młyn wodny w Rudzie Żurawieckiej
Zabytkowy wiatrak na Roztoczu Zachodnim - Gródki. Obiekt niestety został stamtąd zabrany
Pozostalości po młynie w Polance Horynieckiej (stan przed "ucywilizowaniem" terenu)
Staw młyński w Suścu
Mlyn pod Latyczynem
Wnętrze zabytkowego wiatraka na Roztoczu Gorajskim - Gródki. Obiektu już tam niestety nie ma
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
Ruiny młyna wodnego w Polance Horynieckiej w czasach kiedy było to miejsce "dzikie"
Ruiny młyna pod Polanką Horyniecką z okresy przed ucywilizoaniem dzikości tego miejsca
Resztki zapory stawu młyńskiego, koło Polanki Horynieckiej z czasów kiedy miejsce to było dzikie
Próg za dawnym stawem dziś nieistniejącego młyna w Polance Horynieckiej z czasów kiedy to miejsce było dzikie
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny w Suścu z roku 1925
Młyn wodny między Bondyrzem a Guciowem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
We wnętrzu młyna pod Latyczynem
Tama młyna w Rudzie Różanieckiej
Młyn w Bondyrzu powstał w okresie międzywojennym
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Młyn w Rudzie Żurawieckiej