Foto Roztocze
Wnętrze zabytkowego wiatraka na Roztoczu Zachodnim
Młyn pod Radecznicą
Zabytkowy wiatrak na Roztoczu Zachodnim
Widok z wnętrza zabytkowego wiatraka na Roztoczu Gorajskim
Młyn w Szczebrzeszynie
Młyn wodny w Rudzie Żurawieckiej
Młyn wodny w Suścu
Młyn w Majdanie Kasztelańskim
Młyn wodny w Suścu
Ruiny młyna w Polance Horynieckiej
Młyn na Roztoczu Zachodnim
Młyn wodny w Suścu
Młyn na Roztoczu Zachodnim
Młyn wodny w Rudzie Żurawieckiej
Zabytkowy wiatrak na Roztoczu Zachodnim
Pozostalości po młynie w Polance Horynieckiej (stan przed "ucywilizowaniem" terenu)
Staw młyński w Suścu
Wnętrze zabytkowego wiatraka - Roztocze Zachodnie
Młyn na Roztoczu Zachodnim
Wnętrze zabytkowego wiatraka na Roztoczu Gorajskim
Wnętrze młyna na roztoczu Zachodnim
Wnętrze młyna
Wnętrze starego młyna
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Młyn wodny z 1936 w Kaczórkach
Ruiny młyna wodnego w Polance Horynieckiej
Młyn wodny w Suścu
Ruiny młyna pod Polanką Horyniecką
Młyn w Rudzie Różanieckiej prawdopodobnie z roku 1926
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny w Suścu
Młyn wodny między Bondyrzem a Guciowem
Młyn w Klątwach pod Tyszowcami
We wnętrzu starego młyna
Widok z wnętrza starego młyna
W starym młnie
Tama młyna w Rudzie Różanieckiej
Młyn w Bondyrzu
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Młyn w Rudzie Żurawieckiej
Staw młyński w Lubyczy Królewskiej
Szufelka
Resztki zapory stawu młyńskiego, koło Polanki Horynieckiej
Próg za dawnym stawem dziś nieistniejącego młyna w Polance Horynieckiej
Drzwi młyna w Ciotuszy