Foto Roztocze
We wnętrzu pałacu Łosiów w Narolu
We wnętrzu pałacu Łosiów w Narolu
Wspomnienie cukrowni "Klemensów" - zniszczoną przez "niewidzialną rękę rynku"
Linia wysokiego napięcia w okolicach wsi Zawada i Płoskie
Linia wysokiego napięcia w okolicach wsi Zawada i Płoskie
Wieże GSM nad Krasnobrodem
Wieża w Tarnawatce
Florianka - Izba Leśna
Florianka - Izba Leśna
Florianka - Izba Leśna
Obora PGR w Hucie Kryształowej
Gorzelnia w Hucie Kryształowej
Wieża widokowa w Hoszni Ordynackiej
Zagroda Guciów - dach stodoły
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Pałac Łosiów w Narolu
Opuszczone domostwo w miejscowości Dębiny na Roztoczu Wschodnim
Widok z pałacu Łosiów w Narolu
Pałac Łosiów w Narolu
Stary spichlerz pod Kraśniczynem
Zagroda Guciów
Brody Małe
Detal budynku gospodarczego we wsi Łówcza
Stajnie w Rudzie Różanieckiej
Tradycyjna stodoła w Skaraszowie
Jedyna chyba poza skansenami tak ładnie zachowana tradycyjna, roztoczańska chałupa - Bliżów
Stodoła w Chmielach - klasyka Roztocza Wschodniego