Foto Roztocze
Wewnątrz pałacu Łosiów w Narolu
We wnętrzu stodoły krytej strzechą - Wólka Horyniecka
Ruiny kapliczki w Potokach z lat 70-80. XVIII
Wnętrze klinkierni w Budach
Wnętrze klinkierni w Budach
Ruiny papierni koło Hamerni wczesną wiosną
Ciekawy autentyczny detal architektoniczny we Frampolu
Ciekawa, stara  budowla we Frampolu
Zrujnowane gospodarstwo w Guciowie
Zabudowania dawnego folwarku w Rudzie Różanieckiej
Dawny folwark w Rudzie Różanieckiej
Domostwo z popularnego na Roztoczu wapienia - Kawęczyn pod Szczebrzeszynem
Ruina dzwonnicy na cerkiwsku w Podemszczyźnie - Krzywe/Tarasówka, stan sprzed renowacji
Dzwonnica w Krzywem (Tarasówka), pod Podemszczyzną, stan sprzed renowacji
Ruiny papierni koło Hamerni
Wejście do podziemi - ruiny Monastyru koło Werchraty
Ruina fabryki pustaków w Długim Kącie
Ruina cerkwi w Lubyczy Królewskiej-Kniazie
Runy cerkwi w Lubyczy Królewskiej-Kniazie, pw. św. Paraskewy, z 1785r  (Max. wielkość obrazu - 40 mln.pix).
Zabudowania dawnego folwarku w Rudzie Różanieckiej
Ruiny gospodarstwa w Topólczy
Niewielki stawik w Prusiu
Zrujnowane domostwo w Kawęczynie
Zrujnowane domostwo na obrzeżach Zamościa, przy ulicy Łanowej
Brama do zrujnowanego gospodarstwa w Topólczy
Resztki ambony myśliwskiej - okolice Werchraty
Rozpadająca się ambona myśliwska w RPN - okolice Guciowa
Uroczysko w Puszczy Solskiej
Ruiny mostu na potoku Różaniec. (Max. wielkość obrazu - 45 mln.pix).
Pałac Łosiów w Narolu przed renowacją
Ruina cerkwii w Teniatyskach - obecnie obiekt nie istnieje