Foto Roztocze
Piwnice dawnego klasztoru OO.Bazylianów w Monasterze
We wnętrzu klinkierni w Budach
Ruiny ordynackiej papierni koło Hamerni z 1729r. (Obecnie w obrębie rezerwatu "Czartowe Pole")
We wnętrzu ruiny cerkwi w Lubyczy Królewskiej-Kniaźie, pw. św. Paraskewy, z 1785r. Zdjęcie wykonano mniej na początku XXI wieku
Wnętrze ruin cerkwi w Lubyczy Królewskiej (Kniazie) z 1806 r.
Dzwonnica na cerkwisku w Podemszczyźnie (Krzywe/Tarasówka), stan sprzed renowacji
Stara roztoczańska chałupa już bez dachu
Naturalna, nie odnowiona fura we Floriance - jest to wprawdzie część jednego z "dzieł", które tam poustawiano ale da się tak wykadrować, że mamy samą furę - co w dzisiejszych czasach jest już nie do znalezienia w plenerze.
Roztocze Środkowe - ruiny Papierni w Hamerni
Piwnice dawnego klasztoru OO.Bazylianów w Monasterze
Kapliczka z czasów najazdów tatarskich między Łówczą a Nowym Brusnem
Piwnice Monastyru koło Werchraty
Ruina mostu przy brodzie Karczmisko na potoku Sopot. Była tu karczma, a później leśniczówka. Zachowała się jeszcze bita droga prowadząca do tego mostku
Chyląca się obora w Mycowie
Stary dom w miejscowości Kunki
Ruiny papierni w rezerwacie "Czartowe Pole"
Ruina cegielni w Budach. Spychacz stanowił idealny motyw główny dla obiektu, jednak obecnie go już tam nie ma. Tak to często bywa z fotografią - trzeba działać szybko, bo wszystko błyskawicznie przemija i taka scena jest już nie do powtórzenia. Podobnie jest ze zmieniającym się ciągle pejzażem.
Ruiny kapliczki w Potokach
Ruiny cerkwi w Lubyczy Królewskiej - Kniazie
Ruina kaplicy św. Mikołaja nad źródełkiem w Bruśnie Starym
Ruiny zabudowań cegielni pod Zamościem
Pałac Łosiów w Narolu przed renowacją
Pozostałości po dawnym kościele Św. Krzyża - Mokrelipie
Zabudowania dawnego folwarku w Rudzie Różanieckiej
Ruiny kapliczki przy granicy za Radrużem
Między miejscowościami Wierzbie a Pniówek pod Zamościem
Strop piwnic gorzelni w Hucie Kryształowej
Zrujnowana kapliczka we wsi Potoki
Mur cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Mur cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Okno cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Mur cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Nagrobek Karoliny z Lubańskich Woronieckiej, z 1838 - Teniatyska
Nagrobek Karoliny z Lubańskich Woronieckiej, z 1838 - Teniatyska
Studnia u kresu swego żywota. Zdjęcie sprzed paru lat - obecnie całkowicie już się zawaliła.
Strzecha kryta papą ;-) Radecznica
Ordynacka łaźnia w Bondyrzu
Cerkwisko w Dziewięcierzu Moczarach. Stojąca tu niegdyś cerkiew została zbudowana w 1838 roku.
We wnętrzu gorzelni w Hucie Kryształowej
Ordynacka łaźnia w Bondyrzu
Zestrupiszczała chałupa w Wólce Horynieckiej
Opuszczone domostwo
Pozostałości zabudowań kolejowych w Belżcu
Ruina stodoły krytej strzechą w Wólce Horynieckiej
Stara zabudowa w Łówczy
Ruina kaplicy św. Mikołaja nad źródełkiem w Bruśnie Starym
Pozostałości zabudowań kolejowych w Belżcu