Foto Roztocze
Krzyż na Bohuszach - po obu stronach pasą się owce
Krzyż przydrożny z roku 1902 w Dziewięcierzu, przy skręcie na Moczary
Krzyż przydrożny z roku 1875 roku między Niwkami Horynieckimi a Werchratą
Krzyż z roku 1981 przy dawnej drodze z Werchraty do Horyńca, dziś droga ma inny przebieg
Krzyż z roku 1875, w pobliżu nieistniejącej wsi Szałasy
Krzyż z 3 maja 1848 roku w Werchracie
Krzyż przy drodze na Mrzygłody
Figura na polach przy Nowinach Horynieckich (rewers)
Przydrożny krzyż we wsi Żurawce. Tam gdzie droga znika w zadrzewieniach widzimy kolejny krzyż - ta biała pionowa kreska
Przydrożny krzyż z płaskorzeźbą św. Mikołaja (nie widoczną na zdjęciu, bo zasłania roślinność), w nieistniejącej wsi Gruszka
Krzyż przydrożny w nieistniejącym przysiółki Lublińca - Tepiły
Krzyż z roku 1841 w pobliżu nieistniejącej wsi Chmiele
Krzyż w rejonie wsi Mrzygłody - niegdyś za nim był ładny widok na pola i las ale widocznie zaprzestano wycinać krzaki
Uszkodzony krzyż między miejscowościami Łazowa i Rudki
Figura Matki Bożej w nieistniejącej wsi Bohusze przy Werchracie. Nie ma jej tam od paru lat, a ostatnio dowiedziałem się od Straży Granicznej, że podobno zabrano ją do muzeum w Lubaczowie
Przydrożny krzyż bruśnieński z roku 1895 w okolicy Monasteru
Krzyż z roku 1981 przy dawnej drodze z Werchraty do Horyńca, dziś droga ma inny przebieg