Foto Roztocze
Trzmielina we wsi Wojda
Stara jabłoń na łąkach nieistniejącej wsi Dahany