Foto Roztocze
"Wściekłe krowy" na pastwisku w Białym Słupie
Gniazdo bocianów na triangulu za Antoniówką
Wygrzewające się jaszczurki na mostku w rezerwacie Kobyle Jezioro
Koniki Polskie we Floriance
Źrebak Konika Polskiego w RPN
Koniki Polskie na pastwiskach Florianki w RPN
Koniki Polskie
Koniki Polskie
Źrebak
Koniki Polskie - potomkowie Tarpanów
Koniki Polskie na pastwiskach Florianki
Ostoja Konika Polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym
Koniki Polskie na pastwiskach Florianki
Koniki Polskie na Stawach Echo
Koniki Polskie na pastwisku w Białym Słupie
Koniki Polskie w Białym Słupie - RPN
Koniki Polskie we Floriance