Foto Roztocze
Roztoczański owies
Rosiczki w rezerwacie Międzyrzeki w RPN
Na łąkach pod Zamościem rosły kiedyś łany pierwiosnków - w roku 2018 temat został "zaorany" dosłownie i w przenośni
Roztoczańskie maki w zbożu
Kaczeńce w podmokłym lesie przed Hamernią, jadąc od Długiego Kąta
Ofensywa Maruny bezwonnej na polu okolic Bondyrza
Wiosenna roztoczańska miedza - Łyse Byki
Rosiczki w rezerwacie Międzyrzeki
Przebiśniegi na Kamiennej Górze koło Florianki (dawny kamieniołom)
Obuwik pospolity
W rezerwacie Kąty na wiosnę
Marzanka wonna w Roztoczańskim Parku Narodowym
Pierwiosnek między Wychodami a Kątami, pod starą śródpolną gruszą
Rosiczki w rezerwacie Międzyrzeki