Foto Roztocze
Konwalia majowa (Convallaria majalis L.) w okolicach wsi Kąty
Maki polne
Rezerwat Kąty
Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella L.)
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)
Rosiczki
Chabry w zbożu
Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)
Konwalia majowa (Convallaria majalis)
Czermień błotna (Calla palustris L.)
Rezerwat Kąty
Bez lilak pospolity
Maruna bezwonna (Matricaria indora)
Ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria Medik.)
Storczyk kukawka (Orchis militaris)
Żywiec gruczołowaty
Rosiczka
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
Łubin (Lupinus L.)
Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora Mill.)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Mak w łubinie
Maki w zbożu
Owoce jemioły na zwalonym drzewie- okolice Feliksówki
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Roztoczańska miedza na początku lata - okolice wsi Łuszczacz
Kokorycz pusta
Storczyk kukawka (Orchis militaris)
Żywiec gruczołowaty
Żonkile pod starym, przydrożnym krzyżem - okolice wsi Bukowina koło Hubali, koło Zamościa
Budzący się do życia paprotnik
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
W rezerwacie Obary
Oblodzona miedza
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)