Foto Roztocze
Modrzewiowy młodnik
Lasy Roztocza Wschodniego / Południowego z lotu ptaka
Puszcza Solska
Rezerwat św. Roch koło Krasnobrodu
Jesień w Roztoczańskim Parku Narodowym
Rezerwat Bukowy Las koło Narola
Las Bukowy koło Narola - kwitnący czosnek niedźwiedzi.
Rezerwat Bukowa Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym
W rezerwacie Bukowa Góra
Rezerwat Bukowa Góra w mglisty listopadowy wieczór
Zdjęcie unikatowe - wykonane z nieistniejącej już wieży triangulacyjnej na wzniesieniu nieopodal miejscowości Nowiny Horynieckie
Roztoczański las w mglisty jesienny dzień
Roztoczański Park Narodowy
Czarny Staw w Roztoczańskim Parku Narodowym
W kniei Roztocza Wschodniego / Południowego
Roztoczańska buczyna porą jesienną
Na skraju łąk dawnej wsi Dahany
Listopadowy las
Lasy Roztocza Wschodniego / Południowego latem
Płonąca czerwienią buczyna Roztoczańskiego Parku Narodowego
W rezerwacie Międzyrzeki - Roztoczański Park Narodowy
Działy Grabowieckie
Lasy Roztocza Zachodniego
W rezerwacie Pańska Dolina na Działach Grabowieckich
W głębi rezerwatu Bukowa Góra
Rezerwat św. Roch koło Krasnobrodu
Wiosna w Roztoczańskim Parku Narodowym
Buczyna Roztocza Wschodniego / Południowego
Las latem
Lasy rosnące w wąwozach Roztocza
Wykrot w rezerwacie Bukowa Góra
Buczyna na Roztoczu Wschodnim / Południowym
Roztoczański Park Narodowy
Lato w Puszczy Solskiej
Las w tonacji letniej
RPN jesienią
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
Na Roztoczu Środkowym
W Roztoczańskim Parku Narodowym latem
Krasnobrodzkie bory
Łany czosnku niedźwiedziego w Lesie Bukowym
W rezerwacie Nart - Roztoczański Park Narodowy
Zimowy las na Górze Brusno widziany z lotu ptaka
W rezerwacie Cetnar - Roztocze Zachodnie
Rezerwat Wieprzec w Padole Zamojskim
Jesień w Roztoczańskim Parku Narodowym
Lasy Działów Grabowieckich
Jesień w RPN