Foto Roztocze
Źródła pod kaplicą na wodzie - Podklasztor (Krasnobród)
Źródło w Obroczy
Źródlisko pod kaplicą Matki Bożej Krasnobrodzkiej w Podklasztorze
Źródlisko Potoku Łosinieckiego w Łosińcu
Bańska z mlekiem chłodząca się w źródle Sopotu - Nowiny (koło Majdanu Sopockiego)
Źródlisko Potoku Łosinieckiego w Łosińcu
Źródła św. Floriana w Bełżcu
W rezerwacie Belfont
Źródło Sopotu w Husinach
Źródlisko w RPN
Źródlisko w Łukawicy
Źródlisko w Łukawicy
Źródlisko w Łukawicy
Źródła rzeki Branew
Źródła rzeki Branew
Dyplomatyczna nazwa źródeł, które w literaturze fachowej nazywane są "Trupimi wodami". Wypływają bowiem spod cmentarza w Majdanie Sopockim. Analiza chemiczna tej wody nie wykazała jednak niczego "dodatkowego".
Źródła Nepryszki w Józefowie
Źródlisko w Siedliskach
Mało znane źródło w okolicach Bliżowa
Wiecznie zielone źródła Raty
Wiecznie zielone źródła Raty
Źródliska Raty
Źródła Raty
Źródła Słotwiny w Niwkach Horynieckiech - obok sanktuarium Matki Bożej
Źródło artezyjskie w dolinie Wieprza między Szczebrzeszynem a Brodami Dużymi. Obecnie źródło nie istnieje, bo zostało sprywatyzowane. Stoi tam "wodomat" i każą płacić za wodę stojącą w rurze. Oto przykład zabijania Roztocza komercjalizacją.
Źródła w okolicy Bliżowa - woda płynie na krótkim odcinku drogą, a później znika
Źródła w Zaporzu koło Radecznicy
Źródło w Górecku Starym
Źródło w Narolu
Źródła Raty - jedyne na Roztoczu miejsce gdzie jest zielono przez całą zimę