Foto Roztocze
Rezerwat Obary o świcie
"Kobyle Jezioro" - rezerwat w okolicy Huty Złomy
Mokradła za Wychodami pod Zamościem
Bagno Tałandy
Rezerwat florystyczno-torfowiskowy Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary
Rezerwat Obary
Rezerwat Obary
Rezerwat Obary o świcie
Mokradła za Wychodami pod Zamościem
Rezerwat Obary
Rezerwat Obary
Bagno Jęzior koło Józefowa
Bagno "Jęzior" koło Józefowa
Bagno Jęzior koło Józefowa
Bagno Jęzior koło Józefowa
Bagno Jęzior koło Józefowa
Bagno Obary
Bagno Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary koło Biłoraja
Podmokła łączka na południe od Osuch
Niewielkie bagienko w rejonie Podemszczyzny - przy cmentarzu
Niewielkie bagienko w rejonie Podemszczyzny - przy cmentarzu
Niewielkie bagienko w rejonie Podemszczyzny - przy cmentarzu
Rezerwat Międzyrzeki w RPN
Rezerwat Międzyrzeki w RPN - łany rosiczek
Rezerwat Międzyrzeki w RPN - łany rosiczek
Rezerwat Nowiny
Bagno Obary koło Biłgoraja
Zamarznięte bagienko
Zamarznięte torfowisko
Bagienko koło cmentarza w Podemszczyźnie
Obary koło Biłgoraja
Na bagnie Obary koło Biłgoraja
Staw Florianiecki w RPN - w czasach kiedy wyglądał naturalnie
Bagno Obary
Bagno Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary koło Biłgoraja o świcie
Bagno Obary koło Biłgoraja
Rezerwat Kobyle Jezioro