Foto Roztocze
Rezerwat Obary o świcie
Mokradła za Wychodami pod Zamościem
Bagno Tałandy
Rezerwat florystyczno-torfowiskowy Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary
Bagno Jęzior koło Józefowa
Rezerwat Obary
Rezerwat Obary
Rezerwat Obary o świcie
Trzęsawisko w Padole Zamojskim
Mokradła za Wychodami pod Zamościem
Niewielkie bagienko w rejonie Podemszczyzny - przy cmentarzu
Rezerwat Międzyrzeki
Rezerwat Obary
Rezerwat Obary
Bagno Jęzior koło Józefowa
Bagno "Jęzior" koło Józefowa
Bagno Jęzior koło Józefowa
Bagno Jęzior koło Józefowa
Bagno Jęzior koło Józefowa
Rezerwat Międzyrzeki w RPN
Bagno Obary
Bagno Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary koło Biłoraja
Podmokła łączka na południe od Osuch
Niewielkie bagienko w rejonie Podemszczyzny - przy cmentarzu
Niewielkie bagienko w rejonie Podemszczyzny - przy cmentarzu
Rezerwat Międzyrzeki w Roztoczańskim Parku Narodowym
Rezerwat Międzyrzeki w Roztoczańskim Parku NArodowym
Bagno Obary koło Biłgoraja
Zamarznięte bagienko
Zamarznięte torfowisko
Bagienko koło cmentarza w Podemszczyźnie
Obary koło Biłgoraja
Na bagnie Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary
Bagno Obary koło Biłgoraja
Bagno Obary koło Biłgoraja o świcie
Bagno Obary koło Biłgoraja
"Kobyle Jezioro" - rezerwat w okolicy Huty Złomy