Foto Roztocze
Na zboczu Bukowej Góry o mglistym poranku - pola wsi Sochy
Okolice Antoniówki
Okolice wsi Udrycze Wola
Okolice wsi Senderki
Okolice wsi Udrycze Wola
Okolice Antoniówki
Na stoku Bukowej Góry od strony wsi Sochy
Stara jabłoń we Wojdzie jesienią
Okolice Szperówki
Jesień na Roztoczu Szczebrzeszyńskim - wnętrze regionu
Roztocze Szczebrzeszyńskie - wnętrze regionu
Roztocze Środkowe - okolice Adamowa
Roztocze Środkowe - okolice Bliżowa
Na zboczu Słonecznej Doliny koło Guciowa
Dolina Wolicy na Działach Grabowieckich
Jesienny zagajnik na Działach Grabowieckich
Grzęda Sokalska jesienią - okolice Ruszowa
Grzęda Sokalska jesienią - okolice Ruszowa
Okolice Feliksówki
Dolina pod górą Łysiec
Okolice Wólki Wieprzeckiej
Modrzewiowe zagajniki w rejonie Kosobud
Dzikie łąki między Hrebennem a Korniami
Pola wsi Kosobudy w świetle wieczornej zorzy
Okolice Szperówki o mroźnym październikowym poranku
Okolice Szewni Górnej
Góra Młynarka na północ od Józefowa
Pola wsi Senderki
Roztocze Szczebrzeszyńskie - wnętrze regionu
Pola wsi Kosobudy
Pola wsi Kosobudy
Okolice Kosobud
Pola wsi Kosobudy
Pola wsi Senderki
Okolice Szperówki
Okolcie wsi Gorajec-Zagroble
Na wierzchowinach na północ od drogi Guciów-Bondyrz
Stara grusza w okolicach Goraja-Zagroble
Stoki Bukowej Góry