Foto Roztocze
Pola wsi Obrocz
Lato na Roztoczu Środkowym - wierzchowina między Starą Hutą a Senderkami
Żniwa pod Górą Łysiec na Roztoczu Zachodnim
Pejzaż Działów Grabowieckich
Między Kondratami a Hosznią Ordynacką
Pola wsi Sochy
Pola Soch pod Bukową Górą
Widok z lotu ptaka na Roztocze Środkowe - okolice wsi Górniki
Z tego miejsca Wielki Dział wygląda najlepiej
Tradycyjne roztoczańskie rolnictwo - Roztocze Zachodnie
Pola wsi Hutków
Dolina Wieprza o świcie
Działy Grabowieckie - Okolice wsi Zrąb
Monumentalne wzniesienie góry Łysiec na Roztoczu Gorajskim
Grupa lip na Roztoczu Zachodnim - okolice Szperówki
Roztocze latem
Pola na północ od Stanisławowa
Roztoczańskie naturalne pola
W oddali Kosobudy
Lato na Działach Grabowieckich
Dolina środkowej Tanwi na Równinie Biłgorajskiej
Okolice wsi Gilów na Roztoczu Zachodnim
Roztocze Szczebrzeszyńskie  -wnętrze regionu
Pejzaż Roztocza Środkowego
Roztocze Szczebrzeszyńskie
Młode zboża u początku upalnego lata na Płaskowyżu Tarnogrodzkim - na południowy wschód od Horyńca
Nadciąga letnia burza - Dolina Gorajca
Pola Roztocza Środkowego we wrześniu
Pejzaże Działów Grabowieckich - Skierbieszowski Park Krajobrazowy
Łąki między Zarzeczem a Wólką Wieprzecką
Letni pejzaż Roztocza Gorajskiego
Samotne gospodarstwo na Działach Grabowieckich - Kol. Gorajec-Zagroble
Pola wsi Sochy
Skierbieszowski Park Krajobrazowy
Dolina Gorajca
Śródpolna sosna na Roztoczu Środkowym
Letnia burza nad Roztoczem Zachodnim - Szperówka
Lato w rezerwacie "Kąty"
Działy Grabowieckie na początku lata - Udrycze Wola
Łysy Byk" w środku lata
Roztocze Zachodnie późnym latem - Okolice Kol. Gorajec-Zagroble
Roztocze Środkowe - okolice Stanisłaowa
Żniwa na Roztoczu Zachodnim - okolice Gilowa
U podnóża Góry Łysiec
Widok ze stoków Bukowej Góry koło Zwierzyńca
Tęcza po przejściu letniej, orzeźwiającej burzy
Burza po żniwach na Roztoczu Zachodnim - okolice Szczebrzeszyna
Nadciąga nawałnica - Padół Zamojski