Foto Roztocze
Pola na południe od wsi Obrocz
Łączka nad Białym Słupem w czasach kiedy mniszka nie zżerały "wściekłe krowy"
Przełom maja i czerwca na polach Roztocza Szczebrzeszyńskiego - wnętrze subregionu
Wzniesienia "Łyse Byki" na Roztoczu Środkowym
Między Rachodoszczami a Suchowolą
Pola wsi Senderki o zachodzie słońca
Cztery trześnie w kupie - okolice Stanisławowa
W oddali dolina rzeki Gorajec - widok z Roztocza Szczebrzeszyńskiego za Szperówką. Obecnie ten widok nie istnieje, bo na pierwszym planie wyrósł las i wszystko zasłonił
Pola wsi Majdan Ruszowski
Okolice Kawęczyna
Pola wsi Sochy wiosną
Widok z Bukowej Góry na lasy RPN
Stara trześnia w Senderkach - już nie istnieje, bo została ścięta
Ściana Czubatej Góry koło Kawęczynka
Okolice Kawęczyna
Prastary śródpolny buk - jedyny taki na całym Roztoczu
Panorama Roztocza Środkowego
Stuletnia trześnia ozdobiona światłem zachodzącego słońca - Senderki
Pole maków na Roztoczu Środkowym
Pola Obroczy i lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego
Okolice Kol. Gorajec-Zagroble
Wiosenne Roztocze Środkowe z lotu ptaka - okolice Góry Młynarki
Pola wsi Górniki z lotu ptaka
Okolice Majdanu Ruszowskiego
Wiosna na Roztoczu Szczebrzeszyńskim - rejon Kawęczyna. To drzewko po prawej zostało ścięte
Przedwiośnie na polach Kosobud
Stara jabłoń roztoczańska we Wojdzie
Na wylocie ze Szczebrzeszyna w stronę Szperówki
Tak szeroka miedza, obejmująca drogę i łączkę, nie jest dziś częstym widokiem na Roztoczu. Pola wsi Stanisłaów
Wiosenne pola Obroczy
Wiosna na Roztoczu Szczebrzeszyńskim
Wiosna na Roztoczu Zachodnim
Pola okolic Kawęczyna
Stuletnia trześnia na Roztoczu Środkowym - Senderki
Między Szczebrzeszynem a Szperówką
Bujne krzewy tarniny na miedzy Roztocza Szczebrzeszyńśkiego - wnętrze regionu
Widok z Chełmowej Góry nad Krasnobrodem
Stara trześnia w Senderkach. Obecnie nie istnieje, bo została ścięta
U podnóża Dziewczej Góry koło Niedzielisk
Stuletnia trześnia na polach Roztocza Środkowego
Wiosenny krajobraz Roztocza Zachodniego - Kol. Gorajec-Zagroble
Dolina na Działach Grabowieckich
Makowe pola Padołu Zamojskiego - Niedzieliska
Roztocze Szczebrzeszyńskie - tuż za Szczebrzeszynem w stronę Szperówki
Okolice Kawęczyna
Wiosenny cichy wieczór na Roztoczu Zachodnim - pola okolic Kawęczyna
Łany Mniszka Lekarskiego na polanie w Białym Słupie. Obecnie mniszek nie ma szans zakwitnąć, bo zżerają go "wściekłe krowy"
Okolice Kawęczyna