Foto Roztocze
Pola wsi Obrocz
Łączka nad Białym Słupem w czasach kiedy mniszka nie zżerały "wściekłe krowy"
Przedwiośnie na polach Kosobud
Przełom maja i czerwca na polach Roztocza Szczebrzeszyńskiego - wnętrze subregionu
Wzniesienia "Łyse Byki" na Roztoczu Środkowym
Stary sad tuż przed Jacnią, jadąc od Adamowa. Te drzewa jednak już nie istnieją
Okolice Kawęczyna
Senderki
Okolice wsi Rachodoszcze
Pejzaż Roztocza Zachodniego - w oddali Dolina rzeki Gorajec - widok z Roztocza Szczebrzeszyńskiego za Szperówką. Obecnie ten widok nie istnieje, bo na pierwszym planie wyrósł las
Pola wsi Majdan Ruszowski
Okolice Kawęczyna
Prastary śródpolny buk - jedyny taki na całym Roztoczu
Tak szeroka miedza, obejmująca drogę i łączkę, nie jest dziś częstym widokiem na Roztoczu. Pola wsi Stanisłaów
Kwitnąca trześnia na Roztoczu Zachodnim
Okolice Kawęczyna
Ściana Czubatej Góry koło Kawęczynka
Łany Mniszka Lekarskiego na polanie w Białym Słupie. Obecnie mniszek nie ma szans zakwitnąć, bo zżerają go "wściekłe krowy"
Kwitnące rzepaki na Działach Grabowieckich - w oddali Skierbieszów
Widok z Bukowej Góry na lasy RPN
Roztocze Zachodnie wiosną - okolice Kawęczyna
Pole maków na Roztoczu Środkowym
Stara trześnia w Senderkach - już nie istnieje, bo została wycięta
Samotny świerk w okolicach wsi Zawada
Wiosna na Roztoczu Szczebrzeszyńskim - rejon Kawęczyna
Na polach okolic Kawęczyna
Stara jabłoń roztoczańska we Wojdzie
Na Roztoczu Środkowym wiosną
Wiosenne Roztocze Środkowe z lotu ptaka - okolice Góry Młynarki
Stuletnia trześnia ozdobiona światłem zachodzącego słońca - Senderki
Wiosenny obraz z Roztocza Zachodniego - okolice Kawęczyna
Kwitnący rzepak na Grzędzie Sokalskiej - okolice wsi Rachodoszcze
Urokliwy zakątek na Roztoczu Zachodnim - okolice Kawęczyna
Pejzaż Grzędy Sokalskiej wiosną - na południe od Majdanu Ruszowskiego
Pola Obroczy i lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego
Pola Roztocza Szczebrzeszyńskiego - wnętrze regionu
Bujne krzewy tarniny na miedzy Roztocza Szczebrzeszyńśkiego - wnętrze regionu
Pola wsi Niedzieliska
Pola na zachód od Kawęczyna
Wiosna na polach Senderek
Przedwiośnie na polach Kosobud
U podnóża Dziewczej Góry koło Niedzielisk
Przedwiośnie na polach Kosobud
Ofensywa Maruny bezwonnej na polu okolic Bondyrza
Makowe pola Padołu Zamojskiego - Niedzieliska
Lessowe pola Roztocza Zachodniego - okolice Kawęczyna
Pola wsi Górniki z lotu ptaka
Stara śródpolna sosna na Roztoczu Środkowym