Foto Roztocze
Lasy Roztocza Środkowego w okolicach wsi Bliżów
Wiosna na Roztoczu Zachodnim
Lasy Roztocza Środkowego - okolice Bliżowa
Rzadko spotyka się tak ładne ogrodzenia mrowisk jak to, które znajdziemy między wsiami Szur a Łuszczacz