Foto Roztocze
Synagoga w Zamościu
Synagoga w Szczebrzeszynie
Synagoga w Józefowie
Fragment synagogi w Wielkich Oczach (przed renowacją)