Foto Roztocze
Mak w zbożu
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
Konwalia majowa (Convallaria majalis L.) w okolicach wsi Kąty
Jesienne trawy
Maki polne
Chaber bławatek (Centaurea cyanus) w zbożu
Rezerwat Kąty
Maruna bezwonna
Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella L.)
Przebarwione liście w potoku Szum
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)
Zbutwiałe liście
Rosiczki
"Dmuchawce"
Jesienny krzew dzikiej roży
Chabry w zbożu
Przebarwiony paprotnik
Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)
Pomnikowy jałowiec w rejonie Łysych Byków. Niestety został wycięty
Konwalia majowa (Convallaria majalis)
Owoce jarzębiny - przy drodze z Zamościa do Krasnobrodu (Białowola)
Czermień błotna (Calla palustris L.)
Jesienna kalina - okolice Kosobud
Rezerwat Kąty
Paprotniki  roztoczańskiej kniei
Rosiczka okrągłolistna
Bez lilak pospolity
Narecznica samcza
Maruna bezwonna (Matricaria indora)
Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare)
Ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria Medik.)
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
Storczyk kukawka (Orchis militaris)
Korzenie wielkiego buka na zboczu wąwozu
Żywiec gruczołowaty
Oblodzone trawy na miedzy
Rosiczka
Żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa)
Piołun - po prawej ledwo widoczna gąsienica. Jej zdjęcie znajdziesz w galerii "Zwierzęta dzikie i oswojone"
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
Oblodzony krzew dzikiej róży
Łubin (Lupinus L.)
Prawdopodobnie to Dziewięcisł
Grzybienie białe (Nymphaea alba)